Grönt ROT-avdrag

 Det nya avdraget för grön teknik är nu beslutat av riksdagen och gäller från den 1 januari 2021. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med:

– 15 % för installation av solceller

– 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

– 50 % för installation av laddningspunkter till elfordon

Hanteringen blir som vid RUT/ROT – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från Skatteverket till installatören.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens föräldrar.

Skattereduktion för grön teknik påverkat inte utrymmet för övriga RUT/ROT-arbeten.

Reduktionen gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021.