Sälj din överskottsel

Som mikroproducent kommer du under vissa perioder inte att hinna använda
all el du producerar. Elöverskottet du får kan du sälja tillbaka till din elleverantör.

Just nu erbjuder Tranås Energi dig som köper solceller genom oss 25 öre extra betalt per kWh under ditt första år som elproducent!

När du säljer din överskottsel till Tranås Energi får du ersättning för denna på dina ordinarie elfakturor.

Ersättningen motsvarar den nordiska elbörsen Nordpools månadsmedelspot för det elområde din anläggning finns i, med avdrag för gällande balansansvarskostnad.

Förutsättningar för handelsavtal

För att Tranås Energi ska kunna köpa din el behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är elhandelskund hos Tranås Energi.
  • Din elproduktion är förnybar.
  • Din elanvändning är större än din elproduktion utslaget över ett helt år.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Anläggningen är fast ansluten till elnätet.
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på högst 63 A och inmatningseffekten för din produktionsanläggning är som högst 43,5 kW.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Moms och skattereduktion

Om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kronor exkl. moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Säljer du mer ska du själv redovisa moms och skatt till Skatteverket. Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet.

Nätnytta i Tranås Energis elnät

Eftersom ditt elnätbolags kostnader för överföring av el minskar tack vare din produktion har du möjlighet att få ersättning av dem för så kallad nätnytta. Om din anläggning ligger inom Tranås Energis elnät är denna ersättning 4,0 öre/kWh.

För mer information och för att teckna handelsavtal med

Tranås Energi kontakta dem direkt eller gå in på www.tranasenergi.se