Skattereduktion med Grön Teknik

Ladda elbilen med ren solel från ditt egna tak! ☀️ Vi hjälper dig att installera laddboxen och du får 50% avdrag med den nya skattereduktionen Grön Teknik.

Från och med 1 januari 2021 får du med avdraget Grön Teknik en skattereduktion med 15% för installation av solceller samt 50% på installation av både laddboxar och batterier (lagring av egenproducerad el).

Läs mer om Grön Teknik och dess villkor här: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

Tidigare inlägg