Här växer nu Tranås Energis solpark fram med totalt 3756 solpaneler på totalt 1,2 MW!
Planerad driftstart, med leverans av förnybar el till föreningens medlemmar, kommer att ske i september.