Skaffa solceller

Anlita oss på DJ´s Sol & Energiteknik så får du:

  • Installation, support och garanti av ett lokalt företag
  • 25 öre extra/kWh när du säljer din överskottsproduktion till Tranås Energi
  • Kostnadsfri driftinformation via internet/smartphone
  • Solceller med en uppskattad livslängd på 30-40 år
  • Insparad investeringskostnad på 10-15 år, därefter gratis el
  • Sannolikt ökat värde på din fastighet
  • Överspänningsskydd ingår alltid på anläggningar över 10 kW

Begär en offert

Kontakta oss så bokar vi en tid och ser över vilken anläggning som passar dina behov och förutsättningar.

Behövs bygglov?

Normalt behövs inte bygglov, men kontrollera gärna med ansvarig bygglovshandläggare på kommunen.

Beställ och boka montering

Oftast monterar vi hela anläggningen på en dag.

Sök investeringsstöd

Du har möjlighet att få 30 % i bidrag för din installation. Ansökan gör du hos Länsstyrelsen.

Installationen är klar

En ny elmätare installeras kostnadsfritt och anläggningen är klar.

Teckna avtal

Du tecknar nät- och handelsavtal för mikroproducenter.