Skaffa solceller

Genom att anlita oss på DJ´s Sol & Energiteknik får du:

  • Installation, support och garanti av ett lokalt företag
  • Kostnadsfri driftinformation via internet/smartphone
  • Solceller med en uppskattad livslängd på 30-40 år
  • Insparad investeringskostnad på 8-12 år, därefter gratis el
  • Ökat värde på din fastighet
  • Överspänningsskydd ingår alltid på anläggningar över 10 kW

Fråga oss om gratis offert och bästa lösning!

Har du elektriker och vill montera själv så kan vi erbjuda ett solcellspaket för eget montage.

Vår arbetsprocess

Kontakta oss så bokar vi en tid och ser över vilken anläggning som passar dina behov och förutsättningar.

Normalt behövs inte bygglov, men kontrollera gärna med ansvarig bygglovshandläggare på kommunen.

Oftast monterar vi hela anläggningen på en dag.

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med 20% för installation av solceller och 50% för installation av laddbox och batterier. Avdraget görs sen direkt på din faktura.

En ny elmätare installeras kostnadsfritt och anläggningen är klar.

Du tecknar nät- och handelsavtal för mikroproducenter.

Grön teknik

Skattereduktion

Det nya avdraget för grön teknik är nu beslutat av riksdagen och gäller från den 1 januari 2021. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material* med:

Hanteringen blir som vid RUT/ROT – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från Skatteverket till installatören.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens föräldrar.

Skattereduktion för grön teknik påverkar inte utrymmet för övriga RUT/ROT-arbeten.

Reduktionen gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. Övriga villkor – se Skatteverkets hemsida.

*Skattereduktionen omfattar enbart material och arb.kostnader – schablon är satt av Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.