Skaffa solceller

Genom att anlita oss på DJ´s Sol & Energiteknik får du:

  • Installation, support och garanti av ett lokalt företag
  • Kostnadsfri driftinformation via internet/smartphone
  • Solceller med en uppskattad livslängd på min 30 år
  • Insparad investeringskostnad på 8-12 år, därefter gratis el
  • Ökat värde på din fastighet
  • Överspänningsskydd ingår alltid på anläggningar över 10 kW

Fråga oss om gratis offert och bästa lösning!

Har du elektriker och vill montera själv så kan vi erbjuda ett solcellspaket för eget montage.

Vägen till din solcellsanläggning

Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret under Kontakt-fliken, så bokar vi en tid och ser över vilken anläggning/ produkt som passar just dina behov och förutsättningar.

Så länge panelerna inte ändrar takets karaktär, så behövs normalt inte bygglov. Dock kan det bli aktuellt vid en mark/ stativanläggning. Kontrollera gärna med ansvarig bygglovshandläggare i din kommun.

Vi sänder dig en orderbekräftelse på det vi har avtalat. När det börjar närma sig installation av din anläggning så informerar vi dig i god tid. Vanligtvis levereras materialet direkt hem till dig.

 

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med 20% för installation av solceller och 50% för installation av laddbox och batterilagring.

Avdraget gör vi sen direkt på din faktura – du behöver inte göra något (under förutsättning att ni uppfyller alla krav hos Skatteverket).

Efter att elen är inkopplad och vi har testkört anläggningen, så kommer din nätägare att installera en ny elmätare. Bytet av elmätare ingår ej i vårt åtagande, utan detta åligger nätägaren som utför detta kostnadsfritt.

Du tecknar nät- och handelsavtal för mikroproducenter med valfritt elbolag.

Grattis! Du producerar nu din egen el!

Grön teknik

Skattereduktion

Det nya avdraget för grön teknik är nu beslutat av riksdagen och gäller från den 1 januari 2021. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material* med:

Hanteringen blir som vid RUT/ROT. Du behöver inte göra något – vi gör avdraget direkt på din faktura!

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens föräldrar.

Skattereduktion för grön teknik påverkar inte utrymmet för övriga RUT/ROT-arbeten.

Övriga villkor – se Skatteverkets hemsida.

*Skattereduktionen omfattar enbart material och arb.kostnader – schablon är satt av Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.