Bredstorp solpark

Se hur mycket solenergi som produceras just nu

Solparken har kapacitet att producera 1,12 GWh förnybar el per år.

Den 1 oktober 2020 driftsattes Bredstorp Solpark. Parken, som är 3,5 hektar stor och består av 3 756 paneler, kommer nu att producera ca 1,12 GWh el till Tranås Energis andelsägare varje år.