Integritetspolicy

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

DJs Sol & Energiteknik AB, org. Nr 559139-0736, gatuadress Norrabyvägen 2, 573 43 Tranås, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Genom kontaktformuläret samlar vi in ditt angivna namn, e-post adress, telefonnummer samt eventuell ytterligare information lämnad i kommentars-rutan för att kunna etablera kontakt.

Inspelning

Vi använder http://hotjar.com/ för att spela in och analysera hur våra besökare använder sidan för att kunna utveckla våra tjänster. Läs mer på Privacy FAQs – Hotjar Documentation om hur Hotjar spelar in och använder informationen.

Cookie-filer

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vart vi skickar dina uppgifter

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vår kontaktinformation

DJs Sol & Energiteknik AB
Organisationsnummer: 559139-0736
Norrabyvägen 2
573 43 Tranås
Sverige

Telefon: 070 – 226 65 38
E-post: info@djssol.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-02-07