Bredstorp Solpark börjar att ta form!

Här kommer vi i sommar att montera 3757 st solpaneler på totalt 1,2 MW! 

140 andelsägare hos Tranås Energi kommer sedan att få sin egen el ifrån solen!”

Tidigare inlägg