Om oss

2016 började DJ´s Rör AB att sälja och installera solcellsanläggningar för att komplettera sin VVS-verksamhet.
Efter snabb ökad efterfrågan startades bolaget DJ´s Sol & Energiteknik AB för att satsa helhjärtat på denna produkt.
Fler och fler önskar kunna producera egen el och med fördelen att kunna sälja ev överskottsel till sitt elbolag understryker
vinsten av att investera i en egen anläggning.
 
DJ´s Sol & Energiteknik AB vänder sig till alla som önskar och är intresserade av att installera solcellspaneler så som
villaägare, lantbruk, industrier, företag etc.
Vi gör en noga bedömning på plats om förutsättningar vad gäller takkonstruktion, väderstreck, ev skuggpartier etc. som kan påverka effekten.
Offert ges om rätt förutsättningar finns och installation utförs efter att den godkänts tillsammans med kunden.
 
Vi samarbetar endast med professionella leverantörer och hantverkare/installatörer. Detta eftersom vi anser det vara av
största vikt att arbeta och följa de arbetsmiljölagar som finns och vill säkra en bra och säker solcellsanläggning.
 
Vi saluför bl.a. Solar Supplys och KPs paneler och övrigt material och har genom dem stor produktkännedom och expertis.
Allt elarbete utförs av lokala certifierade samarbetspartners med mångårig erfarenhet och kunskap.