Byggnationen av Bredstorp Solpark pågår för fullt!

Här växer nu Tranås Energis solpark fram med totalt 3756 solpaneler på totalt 1,2 MW!
Planerad driftstart, med leverans av förnybar el till föreningens medlemmar, kommer att ske i september.

Tidigare inlägg