Nu blir det ännu mer förmånligt att installera solceller!

Från och med den 1 januari 2023 börjar det nya gröna avdraget för solceller att gälla. Tidigare skatteavdrag på 15% höjs med fem procentenheter till 20%. Det gröna skatteavdraget på 50% beträffande installation av laddbox och batterier är oförändrad. Avdragen görs direkt på vår faktura.

Tidigare inlägg