Skatteverket ändrar sig vad gäller grönt avdrag för batterier i kombination med stödtjänster!

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande skattereduktion för installation av batterier. Nytt är att batterier som helt el delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet delvis används för stödtjänster! Batteriet behöver främst lagra egenproducerad el, men det kan alltså användas till stödtjänster om systemet kan prioritera mellan användningsområdena på ett smart sätt.

Det nya ställningstagandet gäller från 4 juli 2024. Läs mer på skatteverket.se.

Kontakta oss så hjälper vi er på vägen!

Tidigare inlägg